U kobiet w czasie ciąży najczęściej i prawie jedynie stwierdza się cukrzycę typu pierwszego, czyli insulinozależną. Dotyka ona przede wszystkim ludzi młodych, u których wysoki poziom glukozy we krwi łączy się z niskim poziomem insuliny. Nie jest zdecydowaną regułą, że kobieta po porodzie za jakiś czas znów zachoruje.

Równie często w odpowiednio szybkim zdiagnozowaniu cukrzycy i jej leczenie po sześciu tygodniach od porodu choroba ustępuje i nigdy nie powraca, ani przy kolejnym dziecku ani po kilkudziesięciu latach. Oczywiście wszystko zależy od organizmu i stadium choroby oraz jej leczenia. Poziom glukozy zwykle regulowany jest przez hormon - insulinę i inne czynniki, jak hormony produkowane przez łożysko, oraz całą zmianę w gospodarce hormonalnej organizmu kobiety. Niestety wszystkie te czynniki, jak i sama choroba mają wpływ na matkę i dziecko.

U matki w czasie ciąży i utrudnień związanych z występowaniem cukrzycy istnieje większe prawdopodobieństwo infekcji, powikłań, które mogą prowadzi czasem do operacyjnego rozwiązania ciąży - konieczność cesarki. Dziecko, którego mama była chora na cukrzycę w czasie ciąży narażone jest na szereg wad wrodzonych, np. w układzie kostnym, sercowo-naczyniowym, nerwowym, pokarmowym, moczowo-płciowym.

Inne zagrożenia to komplikacje podczas porodu. Dzieci, które urodziły się w czasie przebywanej przez matki cukrzycy mają dużo większą masę, co w tym przypadku wpływa negatywnie na ich zdrowie oraz życie. Narodzone dzieci mogą dalej przekazywać wady genetyczne, obarczone są często zespołami zaburzeń układu oddechowego oraz często przekazują choroby cukrzycy innym pokoleniom. Niestety nie we wszystkich przypadkach cukrzycę ciążową można przejść bez konsekwencji.

Wiele tu zależy od świadomości postępowania i zdyscyplinowania w sposobie życia, a przede wszystkim od wcześniejszej edukacji w zakresie chorób możliwych w czasie ciąży i odpowiednie przygotowanie siebie i swojego organizmu. Możliwych jest wiele komplikacji przy tej chorobie, która działa z ukrycia i podejrzenia jej są już w przypadku, gdy ktoś z rodziny jest chory.