Test obciążenia glukozą.

Pierwszymi badaniami, który wykonywane są rutynowo między 24 a 28 tygodniem ciąży są badania krwi na podstawie, których można stwierdzić możliwość zachorowania. Badanie to powinno być powtórzone w 32 tygodniu ciąży, lecz często sama pacjentka powinna się o nie upomnieć. W razie potrzeby wykonywane są dodatkowe badania, jak test obciążenia glukozą. Wykonywany jest na czczo przez podania roztworu z glukozą a następnie przeprowadza się badanie poziomu cukru we krwi. Preparat z rozcieńczoną glukozą zawiera około 50 gram glukozy, po godzinie od zażycia preparatu przeprowadzane jest badanie wskazujące stężenie glukozy we krwi.

Prawidłowym wynikiem jest stężenie poniżej 140 mg% glukozy z surowicy krwi. Jeżeli wynik jest wyższy należy powtórzyć test przy podaniu 75 gram glukozy z wodą. Zbyt wysoki wynik badania wskazuje na nietolerancje glukozy i konieczne jest natychmiastowe zwrócenie się do diabetyka. Jeśli pierwszy wynik badania jest nieprawidłowy a z kolei drugi wskaże poprawny wynik wówczas test zostanie powtórzony w 32 tygodniu ciąży.