Test HbA1c

Test ten nazywany jest również hemoglobiną glikowaną lub hemoglobiną glikolizowaną. Test HbA1c jest jednym z najlepszych i najpewniejszych sposobów sprawdzenia dokładnego poziomu cukru we krwi. Nie bada on tego poziomu na daną chwilę, lecz średnią wartość cukru na przestrzeni ostatnich miesięcy. W przypadku osoby zdrowej, kontrolnie przeprowadzającej badania wynik testu powinien wskazywać około 5%. Dla osób chorych na cukrzycę nie ma optymalnej wartości cukru we krwi, jeśli przekracza on poziom przyznany dla osoby zdrowej. Towarzystwo diabetologiczne uznaje, iż wynik 7% lub poniżej jest jeszcze odpowiednim wynikiem niewskazującym cukrzycę. Wartości te są jednak postrzegana bardzo indywidualnie i rozstrzyga się je w oparciu o inne czynniki. Tak dla jednego pacjenta dany wynik może oznaczać chorobę dla innego stan prawidłowy.

Test polega na tym, że hemoglobina A będąca białkiem wewnętrznym erytrocytów a także przenosząca tlen w organizmie pozwala na przyczepianie się do niej glukozy, kiedy tylko pojawi się ona w naszej krwi. Glukoza jest przyległa do hemoglobiny przez cały okres czasu życia danego białka, czyli około 120 dni. Dlatego też przeprowadzając badanie mamy wykaz stężenia glukozy z okresu około trzech miesięcy przed badaniem. Badanie wskazuje, jak wiele glukozy przyczepiło się do białek a medycznie to ujmując, jak wiele białek hemoglobiny zostało zglikolizowane.

Badanie to w przypadku osób chorych na cukrzycę powinno być wykonywane, co trzy miesiące i jeśli wyniki są dość stabilne i zbliżone do osoby zdrowej wówczas badanie może być przeprowadzane dwa razy w roku. Test ten jest bezbolesny i wykonywany przez lekarza lub pielęgniarkę. Mimo skuteczności testu zaleca się jednak samokontrolę i badania poziomu cukru we krwi gdyż różne wyniki, jeszcze nieujednolicone analizowanie tego badania utrudnia zastosowanie odpowiednich metod leczenia.